Over TheoryU.nl

In maart 2007 is het boek van Otto Scharmer, Theory U verschenen. Dit boek bouwt voort op het gedachtegoed dat over een periode van circa 10 jaar is ontwikkeld, in een intensieve samenwerking van Otto Scharmer met medewerkers van het voormalige MIT Center of Organisational Learning. Theory U leidt ons langs de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar  transformatief leiderschap en diepe verandertrajecten in zowel het bedrijfsleven als de sociale sector. In maart 2010 verscheen de Nederlandse uitgave.

Mensen

Eerder verscheen Presence, geschreven door Joseph Jaworksi, Peter Senge, Betty Sue Flowers en Otto Scharmer.  Daarin vertellen de auteurs in een persoonlijk relaas hoe hun werk en hun persoonlijke ervaringen hebben geleid tot dit gedachtegoed, en tot een nieuwe manier van zijn voor elk van hen.

Theorie U is een zoektocht naar een aanpak voor de problemen in de huidige globale samenleving door op een andere manier naar de wereld te kijken en te leren van de toekomst zoals deze zich aan ons openbaart.  Zoals Einstein eens heeft gezegd: ‘ fundamentele problemen kunnen niet worden opgelost met het zelfde niveau van denken dat ze heeft veroorzaakt’. Otto Scharmer probeert een manier van luisteren te identificeren die ons in staat stelt te onze ‘’blinde vlek’’ of blind spot waar te nemen,  de ‘’inner place from which each of us operates’’. Door de U te volgen leren we in aanraking te komen met ons authentieke Zelf via het proces van ‘’presencing’’. Dat begrip is ontstaan uit het samenvoegen van presence en sensing.

Het leren herkennen en bewust worden van deze ‘’blinde vlek’’ is essentieel in het voortbrengen van diepgaande veranderingen die nodig zijn in onze samenleving en het bedrijfsleven.

Deze website heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het delen van best practices en instrumenten met de ambitie om te komen tot een Nederlandstalig werkboek.

  2. Het in kaart brengen van initiatieven en/of veranderprojecten die Theorie U gebruiken met het oogmerk van elkaar te leren

  3. Een theoretische en praktische verdieping bewerkstelligen in het begrip en toepassing van Theorie U en dit te delen met het Presencing Institute in Boston.

Gestyleerde keten van mensen

Deze website is opgezet door een aantal geïnteresseerden in Theory U (zie wie zijn wij?). Er liggen geen commerciële doeleinden ter grondslag aan deze website. Alle informatie die gedeeld wordt is publiekelijk bruikbaar.