INSTRUMENTEN VOOR ZIEN

Dialoog Interviews

Het doel van dialoog interviews is de geïnterviewde te betrekken in een reflectief en vruchtbaar gesprek. Dit instrument kan gebruikt worden als voorbereiding op projecten, workshops of trainingen.

Dialoog interviews:
•Verschaffen inzicht in vragen en uitdagingen van de geïnterviewde
•Kunnen je helpen partners voor een project te vinden
•Bereiden deelnemers voor op een aankomende workshop
•Helpen bij het vormen van een vruchtbare bodem voor het initiatief dat je wilt ontwikkelen

Dialoog InterviewsDialoog Interviews (43,1 kB)

Stakeholderinterviews & Leiderschap

In het kader van een proces van een leidinggevend team om een gemeenschappelijke leiderschapskultuur te ontwikkelen heb ik de deelnemers vooraf het stakeholderinterview aangeboden om een beeld te krijgen van wat voor behoeftes hun medewerkers eigenlijk hebben. Naar het principe van Steven Covey: First seek to understand, then to be understood.

Stakeholderinterviews & LeiderschapStakeholderinterviews & Leiderschap (35,8 kB)

Het belletje

Rust, inkeer, pas op de plaats, aandacht voor proces en ruimte creëren voor inbreng, die anders wellicht onder tafel blijft door gedurende een workshop een belletje te laten rinkelen

Het belletjeHet belletje (38,0 kB)

Drie minuten adempauze

Doel: de drie minuten adempauze stelt je in staat om weer contact te maken met het huidige moment en even uit het “doenerige” te stappen en met meer aandacht het volgende onderdeel in te stappen of je even los te maken van de spanning van een vorig onderdeel. Ook geschikt om de focus in de groep weer terug te brengen bij het hier en nu, als de sfeer of stemming breed uitwaaierend of ongeconcentreerd is.

Drie minuten adempauzeDrie minuten adempauze (32,8 kB)

Het andere tuinontwerp

Deelnemers laten ervaren dat ze geneigd zijn om snel de bekende manier van doen te downloaden, ook als ze gevraagd wordt om iets te creëren voor een onbekende situatie die een andere manier van denken en doen vereist.

Het andere tuinontwerpHet andere tuinontwerp (47,7 kB)

Waarnemen met paarden

Doel:
Deelnemers bewust maken van de wijze waarop ze waarnemen en de invloed van oordelen (voice of judgement) in het waarnemingsproces
Deelnemers laten oefenen in het uitspreken van gevoel / empatisch waarnemen
Deelnemers laten ervaren wat het effect (persoonlijk en voor de groep) is van de verschillende manieren van waarnemen
Deelnemers laten ervaren hoe je communiceert met een open hart en een duidelijke intentie (open will)

Waarnemen met paardenWaarnemen met paarden (72,4 kB)

Zintuigen, waarneem oefening

Doel: De kwaliteit van je waarneming intensiveren, waardoor je geleidelijk aan in staat bent waar te nemen met een meer open mind, open hart en open wil.

Zintuigen, waarneem oefening Zintuigen, waarneem oefening (31,4 kB)

Pellen naar betekenis

Ont-dekken van de onderliggende waarde/de diepere betekenis achter een vraag of thema door elkaar te bevragen in drietallen

Pellen naar betekenisPellen naar betekenis (23,8 kB)

Dialoog naar thema

In tweetallen komen tot de individuele vraag of het thema dat er werkelijk toe doet bij de start van een workshop.

Dialoog naar themaDialoog naar thema (23,6 kB)