INSTRUMENTEN VOOR SENSING

Schaduwen

Deze oefening bestaat uit het volgen van iemand gedurende een hele of een halve dag.

Het doel van de Schaduw oefening is:
•Observeren en opnemen van praktische en intuïtieve kennis van een collega, klant of anderszins interessante persoon
•Inzichten in de praktijk van een ervaren leidinggevende
•Informele toegang tot de dagelijkse routine van een leidinggevende
•Beter begrip van het werk van een leidinggevende

SchaduwenSchaduwen (75,9 kB)

Duurzaamheidshouding Gaia Logica

Doel: Karakterisering van de houdingniveaus van actoren die overeenkomen met de 4 stappen die U theorie laat zien

Duurzaamheidshouding Gaia LogicaDuurzaamheidshouding Gaia Logica (32,0 kB)

Nieuwe Perspectieven

Anders kijken naar een probleem of vraagstuk, leren denken in doelen en mogelijkheden ipv problemen en belemmeringen.

Nieuwe PerspectievenNieuwe Perspectieven (38,0 kB)

ZKM-organisatie (Zelf Konfrontatie Methode)

Met ZKM-organisatie wordt het verhaal dat men vertelt over de organisatie (wie ze zijn, wat de organisatie typeert, gebeurtenissen die de identiteit bevestigen, succes- en faalverhalen, etc) gekoppeld aan de gevoelens van de individuele deelnemers over het verhaal.
Het verhaal kan gaan over de gehele organisatie, maar ook een onderdeel of bijvoorbeeld een project of ‘prototype’.
De gevoelens worden zodanig verzameld dat die een andere kijk geven op het verhaal. Het verhaal onder het verhaal wordt zichtbaar (bewustwording) en bespreekbaar (erkenning) en daarmee desgewenst ook transformeerbaar.
De gevoelens geven zicht op welke onderdelen van het verhaal men kracht ervaart, waar men inspiratie van krijgt, waar een gevoel van verbinding aanwezig is maar ook waar verlies, machteloosheid of verzet tegen is.

ZKM-organisatie (Zelf Konfrontatie Methode)ZKM-organisatie (Zelf Konfrontatie Methode) (50,9 kB)

Spiegeltheater

Vanuit het gezichtspunt van een ander kijken naar de eigen werkelijkheid. Acteurs verbeelden de huidige situatie van het systeem zoals zij deze zien.

SpiegeltheaterSpiegeltheater (22,2 kB)

Mars-vraag

De deelnemer ziet zijn thema/vraag met ‘nieuwe ogen’ door een ‘ontregelende’ manier van vragen stellen

Mars-vraagMars-vraag (24,6 kB)

Metafoor voor het systeem

Nieuwe aspecten van het eigen systeem zien door associatie in de natuur of met voorwerpen. Door de associatie ontstaan er nieuwe invalshoeken.

Metafoor voor het systeemMetafoor voor het systeem (21,4 kB)

Metafoor voor het eigen aandeel

Zien en doorleven van het eigen aandeel in de situatie/loslaten in groepsverband

Metafoor voor het eigen aandeelMetafoor voor het eigen aandeel (22,4 kB)

Visualisatie

Een visualisatie oefening waarin centraal staat het loslaten en het onder ogen zien van het eigen aandeel

VisualisatieVisualisatie (27,4 kB)

Systemisch bewandelen van tijdslijn

Bekomen van een holistische kijk door integratie van verleden, heden en toekomst
Ontdekken van krachtbronnen
Komen tot een collectief-perspectief

Systemisch bewandelen van tijdslijnSystemisch bewandelen van tijdslijn (51,5 kB)